Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ťažobných
Článek
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné