Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tetraedritu
Článek
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice