Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    UNESCO
Monografie
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    Proceeding from Water Symposium UNESCO,
    Proceedings - Internat. Conference on ?Groundwater in fractured rocks?, Sept. 15-19, 2003. Prague. 135-136, IHP-VI, Series on Groundwater 7. UNESCO
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    The UNESCO European Geopark Bohemian Paradise - biostratigraphical research of the quaternary organic sediments. Poster
    UNESCO Global Geoparks
Článek
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    Abstract Book, Unesco IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions", Final Conference "Recoveries '97"
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Jurassic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage site (Austria)
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998
    Mesozoic brachiopods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO Wirld Heritage Site: History of Research
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Mesozoic brachipods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    The Unesco European Geopark Bohemian Paradise - biostratigraphical research of the Quaternary organic sediments
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"