Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úpravny
Monografie
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel