Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Úpském
Článek
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu