Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variace
Článek
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Variace porodnosti na Slovensku
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům