Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variant
Článek
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Voľba variant geomechanického hodnotenia zámerov dobývania