Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Varianty
Článek
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace