Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vícesložková
Článek
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii