Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodivých
Článek
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze