Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodné
Článek
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze