Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodném
Článek
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí