Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodního
Monografie
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
Článek
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    CFD model modulovaného vodního paprsku
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku
    Kritéria pro rozlišování vodního toku a bystřiny z hlediska platnosti ČSN 73 6820, ČSN 73 6823 a ON 48 2506
    Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku
    Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
    Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
    Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice