Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodním
Monografie
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Článek
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev)
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Rudolfova štola je unikátním vodním přivaděčem. Geologie Prahy
    Řezání, broušení, vrtání a dělení betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem
    Řezání vodním paprskem
    Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem - vlastní zkušenosti
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí