Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodními
Článek
    Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
    Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky
    Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
    Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
    Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky