Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodný
Monografie
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie