Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výbrusů
Článek
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů