Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výsypce
Článek
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice