Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výsypka
Monografie
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
Článek
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka