Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výsypky
Článek
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Život na dně výsypky