Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzoriek
Článek
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát