Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Witherit
Článek
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika