Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Witheritu
Článek
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali