Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatížených
Článek
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část