Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatopené
Článek
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany