Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatopených
Článek
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR