Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zbierky
Článek
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958