Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zblizniaczeń
Článek
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)