Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zeminách
Článek
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách