Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zeminy
Článek
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Problematické zeminy
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Účinky teploty na jílovité zeminy
    Unikátní pozice palygorskitové zeminy mezi dolomitovým komplexem a bentonitizovaným nadložím ve střední Belize
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace