Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    železniční
Monografie
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Článek
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Železniční stavby