Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Žitnom
Článek
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove