Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    živec
Článek
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů