Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ´09
Monografie
    SNA ´09 - Seminar on Numerical Analysis
    SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
Článek
    Amsterdam ´09