Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ÚGN
Monografie
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
Článek
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    Cutting efficiency of partners abrasives according to UGN methodology
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR