Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ÚK
Monografie
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Plymouth, U.K., September 6-16, 1997, special publ. no. 7
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
Článek
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Calibration of Chitinozoa versus graptolite biozonation in the Wenlock of Builth Wells district (Wales, U.K.), compared with other areas in Avalonia and Baltica
    Cannibalisation of coal measures in the Forest of Dean coalfield, UK: Implication for the geology of the source region
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze