Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Úkoly
Monografie
    Současné úkoly protiotřesové prevence v OKR
Článek
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Perspektivy a úkoly osecké geologie
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Rozvoj a úkoly inženýrské geologie
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí