Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úložiště
Monografie
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
Článek
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště