Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    účinnosti
Monografie
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
Článek
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
    Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky