Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úhrnů
Článek
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    Variabilita a sezonalita řad měsíčních úhrnů srážek na povodích
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století