Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úpravě
Monografie
    Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva
    Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
Článek
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku