Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úpraven
Článek
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie