Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úrovně
Monografie
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu