Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČR
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků
    Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva
    Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Brněnsko, chráněná území ČR
    Chráněná území ČR - Brněnsko
    Chráněná území ČR (2)
    Chráněná území ČR
    Chráněná území ČR, svazek II
    Chráněná území ČR, svazek III
    Chráněná území ČR, svazek IV
    Chráněná území ČR, svazek V
    Chráněná území ČR, svazek VI
    Chráněná území ČR, svazek VII
    Chráněná území ČR, svazek VIII
    Chráněná území ČR, svazek X
    Chráněná území ČR, svazek XI
    Chráněná území ČR, svazek XII
    Chráněná území ČR, svazek XIII
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Geologická mapa ČR 1 : 25 000 list 24 - 224 Olomouc
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-42 Česká Lípa
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-12 Louny
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-42 Zbraslav
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-43 Dobříš
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-34 Zruč nad Sázavou
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-44 Karviná
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-44 Hluboká nad Vltavou
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-11 Vlašim
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-31 Soběslav
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-34 Jindřichův Hradec
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-43 Telč
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-22 Olomouc
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-23 Český Krumlov
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-42 Rožmberk
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
    Geologická mapa ČR 1:1 250 000
    Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
    Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
    Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-43 Litoměřice
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-33 Mladá Boleslav
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-43 Jičín
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-41 Mariánské Lázně
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-14 Rakovník
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-24 Praha
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-42 Zbraslav
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-33 Benešov
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-23 Králíky
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-31 Vysoké Mýto
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-41 Šumperk
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-14 Karviná
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-41 Hlučín
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-43 Ostrava
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-31 Soběslav
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-43 Telč
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-11 Nové Město na Moravě
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-13 Přerov
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
    Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa
    Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa
    Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
    Mapa radonového indexu v ČR 1: 1 000 000
    Mapa seismicity v ČR 1: 2 000 000
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR.
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Práce správ chráněných krajinných oblastí ČR
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
    Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
    Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Statistická ročenka životního prostředí ČR v r. 1998
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 25 let
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    Větrná energie v ČR 2008
    Vrtná prozkoumanost ČR 1:1 000 000
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
    Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl
    Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1 : 250 00, list 23-213 Humpolec
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-143 Cínovec
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-224 a 03-113
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-321 Dubí
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 14-234 Hanušovice
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-411 Halenkov
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
    Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
    Základní geologická mapa ČR 1:25000, 25-234 Horní Bečva
    Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR
Článek
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Columella aspera (Waldén) - přehlížený prvek měkkýší fauny ČR
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    E-government a reforma veřejné správy v ČR
    Erozní mapa ČR a její využití
    Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geofond ČR
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
    Jakost pitné vody v ČR
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Konference radonový program ČR
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální pigmenty ČR
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR
    Naleziště jantaru v ČR
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Radonový program ČR
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR
    Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Results of geoelectrical investigations in SW part of the ČR
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Tuhá bezdýmná paliva v ČR
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Vliv urbanizace na trh práce v ČR
    Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi
    Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
Seriál
    Akademický bulletin AV ČR
    Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/
    Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
    Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno
    Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR