Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČSM
Monografie
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Článek
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM Mine, Czech Republic
    A Preliminary Proposal of a Layout of Seismic Stations in the ČSM Mine, Czech Republic
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě