Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Čechách
Monografie
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
    Archeologie ve středních Čechách
    Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
    Na bruslích Českou republikou : nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
    Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
    Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
Článek
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Další menhiry v Čechách
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Goethe jako geolog v Čechách
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydrotermální proces a kras v Čechách
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jánské kameny - druhá Čertova zeď v Čechách
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jura v Čechách
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
    Kopce v severních Čechách
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Menhiry v Čechách
    Menhiry v Čechách z hlediska geologie
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nejstarší rekultivace v Čechách
    Největší zemětřesení v severovýchodních Čechách: 4,7 stupně podle Richtera
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
    Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Orbikulární horniny v Čechách
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Otcem geologie v Čechách byl Jan Krejčí. Geologie Prahy
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
    Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách : novodobé kultovní projevy
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Propad v lomu Nový Čížkovec u Trněného Újezda v Čechách
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Původ menhirů v Čechách
    Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách
    Zemětřesení i v Čechách
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení v Čechách: padají dokonce komíny
    Zemětřesení v západních Čechách
    Zemětřesné roje v západních Čechách
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zemětřesný roj v západních Čechách 1985-1986
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
Seriál
    Archeologické výzkumy v jižních Čechách
    Archeologie ve středních Čechách