Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Českolipsku
Monografie
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
Článek
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Poznámky ke geologickým bádáním F.A. Reusse na Českolipsku
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku