Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Československu
Monografie
    Sedmdesát let geologické služby v Československu
    Stříbrné minerální asociace v Československu
Článek
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    K otázce geologických parků v Československu
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Ministr geologie SSSR v Československu
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Uhličité vody v Československu
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výskyty ametystu v Československu