Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Čisté
Monografie
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Článek
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003