Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    časopisu
Monografie
    Editor a odpovědný redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 4
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
    příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca
Článek
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
Seriál
    InGIS. Tematický speciál. Společná příloha časopisů IT CAD a IT Systems